Башкы #Маалымат Сталиндин убагында студенттер канча стипендия алышчу

Сталиндин убагында студенттер канча стипендия алышчу

389

“Ачка студенттик жылдар” бүгүнкү күн үчүн өтө деле таң калаарлык сөз эмес. А советтик доордо көпчүлүк студенттер, өзгөчө мыктылар (отличник) стипендияны ошол кездеги өлкөдөгү орто айлык акыга тең стипендия алышчу. Буга далил катары СССР Эл Комиссарлар Советинин 1933-жылдын 10-февралындагы студенттердин стипендиясын дайындоо токтомун айтып келишет.  

Эң аз стипендияны техникумдун жана элдик билим берүү мекемесинин (рабфак) студенттери 45-55 рублга чейин билим денгээлине, курска жараша алышчу.Техникумда окуган 4-курстун мыкты студенттерине гана 70 рубль берилчү.

Жогорку окуу жайлардын жана Жогорку Техникалык билим берүү мекемелердин мыкты делген студенттердин стипендиясы биринчи курста 65 рублды түзсө, бешинчи курста 135 рублды түзкөн, а жакшы окугандарга — мыктылардан 10 рублга аз төлөнчү. Мындан дагы жакшы шарттарды Совет бийлиги дефициттик кесиптердин ээлерине түзүп беришкен. Аларга мыкты билим денгээлин көрсөткөн учурда биринчи курста эле 90 рубль төлөшсө, бешинчи курста 175 рубль төлөнүп берилген. Ал студенттер бирден бир авторитеттүү өз чөйрөсүндөгү адам болгонун айтышат.

Совет мезгилинде ооруканалардын кызматкерлери 190 рубль айлык алышса, айыл өкмөттөр 140 рубль менен үй-бүлөсүн кенен багышчу. Студенттер кайсыл багытка баруусу үчүн баардык шарттар алаканга жайгандай белгилүү эле, анткени: 30-жылдары курулуш жана өндүрүш жаатында иштеген ишкерлер 230 рубль айлык алышса, илимий багыт менен кеткен адистер айына 300 рубль алышып, ошол кездеги эң жетишкен, сыйга татыган интеллегенция аталып, өлкөнү алдыга жылдырган илимпоздор эсептелинчү.